Μετρήσεις για βασικό πατρόν Hattric

Hattric Hardy size 34/34 Henry size 34/34 Hunter size 34/34 Harper size 34/34 Harrison size 50 Harvey size 34/34 Harris size 34/34 Bermuda FPS2 size 50 Bermuda FFS1 size 34&50
Περιφέρεια 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
Ισχίο 54,6 54,9 54,4 55,8 55 55,8 54,5 54,8 55,7
Πόδi 21 21 19 19 20 18 18 25 26
Εσωτερική Ραφή 86,5 86,5 85,5 85,5 84 85,5 85,5 28 28
Μεγεθολόγιο Υποδυμάτων
Μεγεθολόγιο
Γυναικείο Μεγεθολόγιο